Vyhľadať
Close this search box.

Kontakty

Fakturačné údaje

MAGNIFO s.r.o.
Msgr. V. Trstenského 1812/5
028 01 Trstená

IČO: 55110070
DIČ: 2121876130
IČ DPH: SK2121876130

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 81032/L

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Variabilný symbol: číslo objednávky
IBAN: SK16 0900 0000 0051 9813 9990
SWIFT (BIC):GIBASKBX

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. BOX B-89
011 79 Žilina 1

Odbor výkonu dozoru za@soi.sk
tel. č.: 041/763 21 30, 041/724 58 68

http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Kontaktujte nás

V prípade otázok ohľadom produktov, objednávok, platieb a pod. nás neváhajte kontaktovať

Napíšte nám